Informationsfilm

Artikler

Rovplader på spin

Informationsfilm om de danske vandløb.

Danmarks Sportsfiskerforbund fik i forbindelse med forhandlingerne om landbrugspakken lavet seks mindre og en længere film om vores små vandløb. Baggrunden var, at miljø- og fødevareminister, Eva Kjær Hansen, ville fjerne op til 10.000 kilometer små vandløb fra vandplanerne. Filmene er et stærkt, fagligt funderet indspark til debatten, hvor én fagperson får lov til at fortælle om, hvorfor de små vandløb er så vigtige at bevarer set fra netop deres ekspertområde. Ud fra de seks film producerede Aagaard Medier en længere film, som Danmarks Sportsfiskerforbund sendte til partiernes miljøordfører.

Danmarks Sportsfiskerforbund iværksatte i efteråret en kampagne med henblik på at sikre naturbeskyttelsen af de små danske vandløb. Som led i kampagnen producerede Aagaard Medier en serie på syv film for os, hvor en række faglige eksperter belyser forskellige aspekter vedrørende de små danske vandløbs og ådalenes naturværdier. Filmene er efterfølgende i stor udstrækning blevet delt på sociale medier. Filmene blev produceret med stor professionalisme og med meget høj faglig kvalitet, hvilket blandt andet også er kommet til udtryk ved, at vi har modtaget rigtig mange positive tilbagemeldinger på filmserien. Danmarks Sportsfiskerforbund kan derfor varmt anbefale Aagaard Medier til filmopgaver og andre journalistiske opgaver.

Verner W. Hansen, formand, Danmarks Sportsfiskerforbund.

Kontakt Mig

Send mig en mail